Nơi bạn sống, phiếu bầu của bạn

Tôi có thể bỏ phiếu không?

Tất cả những ai sống ở đây từ 3 năm trở lên đều có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương (bầu cử tại các thành phố tự quản).

Bầu cử khi nào và ở đâu?

Vào ngày 14 tháng 5, bạn có thể bầu cử thông qua trang điện tử www.mcc.is . Hoặc bạn hoàn toàn có thể đến địa điểm Holtagarðar[SL1] trong khoảng thời gian từ 10:00 – 22:00 nếu bạn muốn bầu cử sớm hơn.

Bạn cần đi nhờ đến địa điểm bầu cử? Liên hệ với chúng tôi tại đây

Tại sao tôi nên bầu cử?

Lá phiếu của bạn quyết định đến chính cộng đồng của bạn, quyết định đến chính những gì quan trọng nhất liên quan đến ngôi nhà mà bạn đang sống, trường học mà con bạn đang theo học, xe buýt mà bạn đi hay công viên mà bạn và gia đình thường đến thư giãn.

Tại sao nên bầu cử cho Samfylkingin?

Đảng Samfylkingin chính là đảng bảo vệ quyền lợi cho tất cả mọi người trong xã hội nói chung và những người nhập cư nói riêng.

Điều mà Đảng Dân chủ xã hội – Samfylkingin hướng tới chính là xây dựng một xã hội bình đẳng một cách thực sự, trao quyền cho tất cả mọi người, phát triển một cộng đồng hoà nhập và công bằng mà không ai bị bỏ lại phía sau.

Muốn biết thêm thông tin?

Vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của chúng tôi https://www.xsreykjavik.is/manifesto

220323 Samfylking Flyer Vote Vietnamska A5-2.jpg