Din heim, di stemme

Kan eg stemme? Alle frå Skandinavia med folkeregistrert adresse på Island kan stemme. Kor og når? Valgdagen er 14. mai. Du finn stemmestaden din på www.mcc.is eller du kan forhåndsstemme i Holtagarðar mellom 10 og 22 kvar dag fram til valget. Treng du skyss? Kontakt oss her: xsreykjavik@xs.is. Kvifor skal eg stemme? Fordi kommuna styrer det som betyr mest. Huset ditt, skulen barna dine går på, bussen og parkane. Kvifor Samfylkingin? Sosialdemokratiet handlar om inkludering, mellom anna for innvandrarar. Eit samfunn der ingen blir etterlatt. Ekte folk, ekte likheit. Sosial rettferdigheit og inkludering av alle. Me gir folk makta. Vil du vite meir? Sjå https://www.xsreykjavik.is/manifesto

220323 Samfylking Flyer Vote Norska A5-2.jpg