Jesteś u siebie, zagłosuj!

Równe szanse dla
dzieci imigrantów

Dla wielu rodziców, nie ma ważniejszego niż przyszłość ich dzieci. To dla wielu z nas jeden z głównych powodów przeniesienia do innego kraju. Dlatego też, jednym z głównych priorytetów Samfylkingu jest zwiększenie finansowania nauki języka islandzkiego dla dzieci, jak również ich partycypacja w zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych.Chcielibyśmy także aby suma grantu na “karcie rekreacyjnej” została podniesiona z 50.000 isk do 75 000 rocznie i do 100 000 rocznie dla dzieci z rodzin o niskich dochodach. Proponujemy również, aby niewykorzystane dotacje na wypoczynek pozostały na terenie dzielnicy do wykorzystania na projekty mające na celu zwiększenie udziału dzieci w zajęciach sportowych i rekreacyjnych oraz wsparcie dzieci z tej społeczności.

Będziemy wspierać Móðurmál - organizację promującą dwujęzyczność oraz chcemy uczynić bezpłatną naukę języka ojczystego. Nasi nauczyciele muszą dokształcić się w zakresie edukacji w kontekście interkulturowym, a nasze biblioteki powinny mieć więcej książek w różnych językach. Rodzice potrzebują także więcej osób, które pomogą im w kontaktach ze szkołą oraz będa wspierać ich dzieci.

Untitled design - 2022-04-25T152358.072.png
Untitled design - 2022-04-25T152444.448.png

Jedno miasto dla wszystkich

Wszyscy powinniśmy móc odnaleźć swoje miejsce w Reykjaviku oraz stworzyć wspólnotę. To jest miasto nas wszystkich. 

Reykjavik to miasto o wielkiej różnorodności, w którym mieszkają najróżniejsze typy ludzi. Oni wszyscy powinni mieć możliwość wykorzystania swojego potencjału, a ich doświadczenie i wiedza powinny być docenione. Weźmy na przykład nasz flagowy projekt: “ambasador”, który ma na celu stworzenie sieci imigrantów, którzy byliby “mostami” łączącymi władze miasta z ich lokalnymi społecznościami. Chcemy rozwinąć ten projekt w całym mieście i w różnych obszarach tematycznych. Będziemy również wspierać organizacje pozarządowe, ulepszać usługi informacyjne i wspierać rozwój kariery imigrantów wśród pracowników miasta. Jest to część z szeregu środków mających na celu zwalczanie różnic w wynagrodzeniu pracowników obcego pochodzenia.