บ้านของคุณ คะแนนเสียงของคุณ

คุณมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไหม ?

ชาวต่างชาติที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะต้องอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลา 3 ปี และพลเมืองที่เป็นชาวสแกนดิเนเวียก็มีสิทธิ์เลือกตั้งเช่นกัน

เลือกตั้งที่ไหนและเมื่อไร ?

วันเลือกตั้งคือวันที่ 14 พฤษภาคม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งของคุณได้ในแวปไซด์ www.kosning.is หรือไปแสดงตนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่หน่วยเลือกตั้ง Holtagarðar เปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 10:00 - 22:00 น.

คุณมีความประสงค์จะให้รถมาบริการ รับ-ส่ง ไปยังหน่วยเลือกตั้งหรือไม่ ?

ถ้ามีความประสงค์จะให้รถมาบริการ รับ- ส่ง ติดต่อเราได้ที่นี่ xxxx

ทำไมคุณจึงควรไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ?

เพราะสิ่งสำคัญที่สุดของคุณคือสังคมและชุมชนที่ดี เช่น บ้านที่คุณอาศัยอยู่ โรงเรียนที่บุตรของคุณไปเรียนหนังสือ รถบัสโดยสารสาธารณะที่คุณใช้บริการ สวนสาธารณะที่คุณเดินเข้าไป

ทำไมต้องเลือกพรรค Samfylkingin ?

เพราะพรรคมีนโยบายด้านสังคมประชาธิปไตยคือการรวมพลเมืองและชาวต่างชาติทุกคนไว้ในสังคมเดียวกันเพื่อเป็นชุมชนที่ดี ชุมชนเข้มแข็งและไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

คนจริงมุ่งมั่น ความเสมอภาคและความเท่าเทียมที่แท้จริง ความยุติธรรมทางสังคม และการร่วมใจ รักสมัครสมานสามัคคีเพื่อเติมพลังใจให้ทุกคนในสังคม

ขอข้อมูลเพิ่มเติม ?

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแวปไซด์ https://www.xsreykjavik.is/manifesto

220323 Samfylking Flyer Vote Taelenska A5-2.jpg